20041125-thanksgiving

Nov. 25, 2004, Ellicott City, MD